Kamila
Další nápady od uživatele Kamila
ℱaℓℓ I have to do this!!!

ℱaℓℓ I have to do this!!!

Pochoirs à partir de boutons et bouchons de liège

Pochoirs à partir de boutons et bouchons de liège

Coffee machine

Coffee machine

Chamomile Tea

Chamomile Tea

Lavender Silhouettes

Lavender Silhouettes

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."

Dandelions, Dreams do come true ~

Dandelions, Dreams do come true ~

Blowing in the wind!The Head of a Dandelion-------- Come my love, remember the days when wishes were real and their granting relied on simply blowing away the seeds off the head of dandelions. ------------poem by Lisa Denise Mason

Blowing in the wind!The Head of a Dandelion-------- Come my love, remember the days when wishes were real and their granting relied on simply blowing away the seeds off the head of dandelions. ------------poem by Lisa Denise Mason

I Like It Wild And Cosmic...Always In The Country !... http://samissomarspace.wordpress.com

I Like It Wild And Cosmic...Always In The Country !... http://samissomarspace.wordpress.com

Aqua Espresso Machine

Aqua Espresso Machine