More ideas from Martica
Predám knihu Slovenská ornamentika. Inzercia - Knihy, Ostatné knihy. Celá SR:

Buy the book Slovak ornamentation. Classifieds - Books, Other books. The whole SR