Nápadník pro učitele: INSPIRACE PRO UČITELE

Nápadník pro učitele: INSPIRACE PRO UČITELE

Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD (ADHD,ADD)...

Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD (ADHD,ADD)...

Pokusy - Pokusy pro děti

Pokusy - Pokusy pro děti

Pracovní listy k porozumění textu a nápravě čtení

Pracovní listy k porozumění textu a nápravě čtení

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

zrakové rozlišování

zrakové rozlišování

Herníček aneb Malý soubor her

Herníček aneb Malý soubor her

Šikovný cvrček - říkanky, hra a tvorba pro děti

Šikovný cvrček - říkanky, hra a tvorba pro děti

Běžné materiály

Běžné materiály

Ke stažení (didaktické pomůcky) | Bomerová

Ke stažení (didaktické pomůcky) | Bomerová

Logopedická cvičení - PhDr. Monika Šulistová

Logopedická cvičení - PhDr. Monika Šulistová

Nápadník pro učitele: Kolíčkové karty

Soubor námětů, rad, zkušeností a odkazů pro učitele ZŠ.

Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení

Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení

Pinterest
Search