Paměť lesního skřítka - venkovní hra - jedna tabulka s 32 políčky v každém jiný znak, pro každé družstvo prázdná tabulka a černá pastelka, každé družstvo má na jedné straně hřiště stanoviště, na druhé straně je položena tabulka se znaky, úkolem družstev je správně překreslit znaky ze vzorové tabulky do své prázdné, nutné je zapamatovat si polohu znaků, děti po doběhnutí zakreslí zapamatované znaky a běží další člen - hodnotí se rychlost a správnost

Paměť lesního skřítka - venkovní hra - jedna tabulka s 32 políčky v každém jiný znak, pro každé družstvo prázdná tabulka a černá pastelka, každé družstvo má na jedné straně hřiště stanoviště, na druhé straně je položena tabulka se znaky, úkolem družstev je správně překreslit znaky ze vzorové tabulky do své prázdné, nutné je zapamatovat si polohu znaků, děti po doběhnutí zakreslí zapamatované znaky a běží další člen - hodnotí se rychlost a správnost

Hry do klubovny i do přírody

Hry do klubovny i do přírody

Pětilístek na téma LES

Pětilístek na téma LES

Královna lesa

Královna lesa

Pohled, který se kdysi dal koupit.

Pohled, který se kdysi dal koupit.

Diplom - úklid pokojů

Diplom - úklid pokojů

Pohled - Rozházená písmenka

Pohled - Rozházená písmenka

Metodické listy | Expedice Chřiby - projekt EVVO

Pledge Programs Support Energy Efficiency Education & Drive Behavior Change Results for Utilities.

Pinterest
Search