2017-4-26 "Lions bed"-head oak by Jan Valko

"Lions bed"-head oak by Jan Valko

2016-10-30 "Hunting Trophy" 30x23 lime wood by Jan Valko

"Hunting Trophy" lime wood by Jan Valko

2017-10-26 "Lions bed"-paw oak by Jan Valko

"Lions bed"-paw oak by Jan Valko

2017-10-26 "Lions bed"-paw oak by Jan Valko

"Lions bed"-paw oak by Jan Valko

2017-4-26 "Lions bed"-paw oak by Jan Valko

"Lions bed"-paw oak by Jan Valko

2017-4-26 "Lions bed"-paw oak by Jan Valko

"Lions bed"-paw oak by Jan Valko

2017-4-26 "Lions bed"-paw oak by Jan Valko

"Lions bed"-paw oak by Jan Valko

2017-4-26 "Lions bed"-paw oak by Jan Valko

"Lions bed"-paw oak by Jan Valko

2017-10-26 Lví nohy

2017-10-26 Lví nohy

2017-10-26 "Lions bed"-legs 130 ; 55 cm oak by Jan Valko

55 cm oak by Jan Valko

2016-10-24 "Plaque for Huntsman" 43x31 lime wood by Jan Valko

"Plaque for Huntsman" lime wood by Jan Valko

2016-10-24 "Plaque for Huntsman" 43x31 lime wood by Jan Valko

"Plaque for Huntsman" lime wood by Jan Valko

2016-10-24 "Plaque for Huntsman" 43x31 lime wood by Jan Valko

"Plaque for Huntsman" lime wood by Jan Valko

Pinterest
Search