"Our Kindness Quilt" Preschool Insight into Kindness via RainbowsWithinReach #TeachPreschool #EYTalking

Kindness Quilt: "Rules" in Preschool {Child's Perspective!}

prav4.jpg (99359 bytes)

prav4.jpg (99359 bytes)

Vytváříme Mufova pravidla 4.A - Třída U Mufa - Picasa Web Albums

Vytváříme Mufova pravidla - Třída U Mufa - Picasa Web Albums

Menu

Třídní pravidla

Třídní pravidla

Pinterest
Search