Pinterest
zájmena plachta_obr.

zájmena plachta_obr.

podmět a přísudek

podmět a přísudek

ZÁLOŽKY do hodin angličtiny - Help for English - Angličtina na internetu zdarma

I'm / you're / my / your (záložka)

věta 1 - větná skladba.jpg 618×871 pixelů

věta 1 - větná skladba.jpg 618×871 pixelů

Tabulka časování anglických sloves ( A5, 2 strany)

Tabulka časování anglických sloves ( A5, 2 strany)

A5, English Language, School Ideas, Literature, Products, English

U podstatných jmen určujeme (160,-)

U podstatných jmen určujeme (160,-)

Shoda přísudku s podmětem (160,-)

Shoda přísudku s podmětem (160,-)

Druhy vět - plakát (160,-)

Druhy vět - plakát (160,-)

Rozlišujeme 10 slovních druhů - plakát (160,-)

Rozlišujeme 10 slovních druhů - Odlišná výslovnost a psaní souhlásek ve slovech