Pavol Poljak: Bratislava. Obchodná and Poštová street crossing / Križovatka Obchodnej a Poštovej ulice (1965)

Križovatka Obchodnej a Poštovej ulice

Pavol Poljak - Autobus (1959)

Pavol Poljak - Autobus (1959)

Pavol Poljak - Slnko na Rázusovej ulici (1930-1940)

Pavol Poljak - Slnko na Rázusovej ulici (1930-1940)

Pavol Poljak: Bratislava. Šafárikovo námestie II. (1971)

No lights on crossroad, old Bratislava

Pavol Poljak:Slovakia, Bratislava. Kamenné square:1971

Pavol Poljak:Slovakia, Bratislava. Kamenné square:1971

Pinterest
Search