Helena Mrugova

Helena Mrugova

Človek ma pravo pozerat na druhého z hora len vtedy,ked mu chce pomoct vstat!