Palác Monserrate Pozemek, na kterém dnes stojí palác Monserrate obklopený stejnojmenným parkem, byl původně majetkem řádu Monserrate.

Palác Monserrate Pozemek, na kterém dnes stojí palác Monserrate obklopený stejnojmenným parkem, byl původně majetkem řádu Monserrate.

Palácio Nacional da Pena Tento palác je jednou z největších romantických staveb 19. století ve světě. Stojí na místě dřívějšího kláštera, který nechal pro řád svatého Jeronýma postavit král Manuel I. Roku 1755 byl ale klášter téměř celý zničen zemětřesením a dlouho zůstal v troskách. Zajímat se o něj začal až král Ferdinand II, který ho v letech 1842 až 1854 nechal přestavit na královský palác.Po králově smrti byl palác prodán královi Ludvíkovi I. a roku 1889 se stal majetkem státu.

Palácio Nacional da Pena Tento palác je jednou z největších romantických staveb 19. století ve světě. Stojí na místě dřívějšího kláštera, který nechal pro řád svatého Jeronýma postavit král Manuel I. Roku 1755 byl ale klášter téměř celý zničen zemětřesením a dlouho zůstal v troskách. Zajímat se o něj začal až král Ferdinand II, který ho v letech 1842 až 1854 nechal přestavit na královský palác.Po králově smrti byl palác prodán královi Ludvíkovi I. a roku 1889 se stal majetkem státu.

Klášter sv. Jeronýma  je klášter v portugalském Beléměna předměstí Lisabonu. Klášter založil pravděpodobně roku 1501 Manuel I. Portugalský jako výraz díků za šťastnou výpravu Vasca da Gamy, který nalezl roku 1498 cestu do Indie po moři.

Klášter sv. Jeronýma je klášter v portugalském Beléměna předměstí Lisabonu. Klášter založil pravděpodobně roku 1501 Manuel I. Portugalský jako výraz díků za šťastnou výpravu Vasca da Gamy, který nalezl roku 1498 cestu do Indie po moři.

Klášter Batalha  je jednou z významných památek v Portugalsku. Tento dominikánský klášter se nachází ve stejnojmenném portugalském městě Batalha.Výstavba kláštera do dnešní podoby trvala více než století (1386 až 1517),

Klášter Batalha je jednou z významných památek v Portugalsku. Tento dominikánský klášter se nachází ve stejnojmenném portugalském městě Batalha.Výstavba kláštera do dnešní podoby trvala více než století (1386 až 1517),

Belémská věž,portugalsky: Torre de Belém je opevněná věž v Lisabonu, v městské čtvrti Belém. Byla postavena na začátku 16. století.Věž je 35 metrů vysoká, má čtyři patra a terasu, která nabízí krásné výhledy na okolní krajinu.

Belémská věž,portugalsky: Torre de Belém je opevněná věž v Lisabonu, v městské čtvrti Belém. Byla postavena na začátku 16. století.Věž je 35 metrů vysoká, má čtyři patra a terasu, která nabízí krásné výhledy na okolní krajinu.

Sonneck , hrad v Německu nad řekou Rýn u vesnice Niederheimbach 30km západně od Mainz, je podle nejnovějších výzkumů poprvé písemně zmíněn v roce 1271. Stejně jako sousední hrad Reichenstein jej jako fojtové říšského opatství Kornelimünster u Cách spravovali páni z Hohenfelsu.

Sonneck , hrad v Německu nad řekou Rýn u vesnice Niederheimbach 30km západně od Mainz, je podle nejnovějších výzkumů poprvé písemně zmíněn v roce 1271. Stejně jako sousední hrad Reichenstein jej jako fojtové říšského opatství Kornelimünster u Cách spravovali páni z Hohenfelsu.

Zámek Stolzenfels v Německu u města Koblenz je původní středověký hrad pocházející ze 12. století, který byl v 19. století pruskou královskou rodinou přestavěn na neo-gotický zámek se skvostnými interiéry.  O obnovu hradu zdevastovaného franskými vojsky se postaral korunní princ, později král Fridrich Vilém IV.,

Zámek Stolzenfels v Německu u města Koblenz je původní středověký hrad pocházející ze 12. století, který byl v 19. století pruskou královskou rodinou přestavěn na neo-gotický zámek se skvostnými interiéry. O obnovu hradu zdevastovaného franskými vojsky se postaral korunní princ, později král Fridrich Vilém IV.,

Svatyně Las Lajas  je poutní místo a bazilika na jihu Kolumbie u hranic s Ekvádorem.Svatyně Panny Marie z Los Lajas je od 18. století je cílem poutních cest i turismu. Pravděpodobně nejstarší písemný zápis o existenci svatyně uvádí španělský františkán Juan de Santa Gertrudis (1724–1799) v Knize 3, části 2 svých čtyřdílných zápisků z cest po jižní části království Nová Granada, které podnikl v letech 1756–1764.

Svatyně Las Lajas je poutní místo a bazilika na jihu Kolumbie u hranic s Ekvádorem.Svatyně Panny Marie z Los Lajas je od 18. století je cílem poutních cest i turismu. Pravděpodobně nejstarší písemný zápis o existenci svatyně uvádí španělský františkán Juan de Santa Gertrudis (1724–1799) v Knize 3, části 2 svých čtyřdílných zápisků z cest po jižní části království Nová Granada, které podnikl v letech 1756–1764.

ZÁMEK MARKUŠOVCE Výstavba Markušovského zámečku spadá do roku 1643 a váže se ke jménu František Máriássy, který ho dal postavit v renesančním slohu. Rokoková přestavba je z let 1770 - 1775, kdy se stal majitelem Wolfgang - Farkaš Máriássy.Původně renesanční zámek z r. 1643, později přestavěn v rokokovém slohu, situovaný ve francouzském parku, kde je i letohrádek. Od r. 1959 slouží jako muzeum historického nábytku.

ZÁMEK MARKUŠOVCE Výstavba Markušovského zámečku spadá do roku 1643 a váže se ke jménu František Máriássy, který ho dal postavit v renesančním slohu. Rokoková přestavba je z let 1770 - 1775, kdy se stal majitelem Wolfgang - Farkaš Máriássy.Původně renesanční zámek z r. 1643, později přestavěn v rokokovém slohu, situovaný ve francouzském parku, kde je i letohrádek. Od r. 1959 slouží jako muzeum historického nábytku.

Městský hrad v Kremnici je komplex středověkých budov různého poslání, které vznikaly postupně od 13. do 15. století. Hrad je chráněn opevněním, na které se napojují městské hradby. Kremnické městské hradby lze zařadit mezi nejzachovalejší na Slovensku.V hradním areálu se nachází 6 expozic v prostorách čtyř objektů: Románský Karner, Malá věž, Severní věž a Radnice. Dominantou je stavba kostela sv. Kateřiny, postavená v gotickém slohu. V současnosti je hrad sídlem Muzea mincí a medailí.

Městský hrad v Kremnici je komplex středověkých budov různého poslání, které vznikaly postupně od 13. do 15. století. Hrad je chráněn opevněním, na které se napojují městské hradby. Kremnické městské hradby lze zařadit mezi nejzachovalejší na Slovensku.V hradním areálu se nachází 6 expozic v prostorách čtyř objektů: Románský Karner, Malá věž, Severní věž a Radnice. Dominantou je stavba kostela sv. Kateřiny, postavená v gotickém slohu. V současnosti je hrad sídlem Muzea mincí a medailí.

Pinterest
Hledat