GRAFFITI186
More ideas from GRAFFITI186
Juuzou Suzuya black and white ❌❤️@DaraenSuzu

Juuzou Suzuya black and white ❌❤️

Juuzou Suzuya.. My beloved Suzuya... If Ishida kill you my whole world would lose his colors.. His sunshine.... You're my reason to live Suzuya... @DaraenSuzu

My beloved Suzuya. If Ishida kill you my whole world would lose his colors. You're my reason to live Suzuya.

"Một lí do đúng đắn để giết ai đó không hề tồn tại.Hành động lấy đi mạng sống của kẻ khác luôn tương đương với tội ác" #Yoshimura ~ nguyệt cát giang~

"Một lí do đúng đắn để giết ai đó không hề tồn tại.Hành động lấy đi mạng sống của kẻ khác luôn tương đương với tội ác" #Yoshimura ~ nguyệt cát giang~