Παιχνίδι με Αινίγματα σχετικά με τη Διατροφή        Υλικά :    καρτέλες στις οποίες από τη μια μεριά απεικονίζεται ένα τρόφιμο και απ...

Παιχνίδι με Αινίγματα σχετικά με τη Διατροφή Υλικά : καρτέλες στις οποίες από τη μια μεριά απεικονίζεται ένα τρόφιμο και απ...

INGLES PARA NIÑOS (FICHAS): FOOD

Week 8 Talk about what we could find on a farm?Which animals give us eggs, milk etc. What fruit makes jam? Get child to cut out the shapes and colour. Great for a fine motor skills exercise too.

Education, Texty, Searching, Jar, Search, Glass, Training, Learning, Onderwijs

Pinterest
Search