Pinterest • Celosvětový katalog nápadů

Boží vůle... - je vůle má..., tvá... - do našich životů vepsaná...

Erlebachova - LISTY SESTRY VERONIKY MARIE ERLEBACHOVY z prozřetelnosti Boží na výstrahu a útěchu všem lidem dobré vůle. Velká u Strážnice, Erlebachova, 1912. 16°, 122 s. OBr. cena vyvolávací cena: 300,- konečná cena: 4.290,- V této ceně je započítána přirážka 10% přiklepnuto dražiteli 1278

ARCHANDĚL MICHAEL Andělé nám svými energiemi pomáhají překonávat překážky, plnit životní úkoly, posilují naši životní sílu, podporují nás v tvořivé činnosti. Pomáhají nám stát se láskyplnějšími, soucitnějšími a chápajícími. ARCHANDĚL MICHAEL Jsem Michael, posel Boží vůle, nepřipustím postup lidské zvůle, můj ohnivý meč spravedlivou věc vždy ...

Ó Ježíši, toužím žít přítomný okamžik, žít jako by tento den byl poslední v mém životě: svědomitě využít každou chvíli k větší Boží chvále, využít pro sebe každé okolnosti tak, aby duše získala prospěch. Na všechno se dívat z toho pohledu, že bez Boží vůle se nestane nic. (D 1183)

Ó můj Ježíši, nyní objímám celý svět a prosím Tě pro něj o milosrdenství. Až mi řekneš, ó Bože, že již stačí, že se již zcela vyplnila Tvá svátá vůle, pak sjednocena s Tebou, můj Spasiteli, odevzdám svou duši do rukou nebeského Otce, plná důvěry ve Tvé bezedné milosrdenství, a až stanu u nohou Tvého trůnu, zapěji první píseň Tvému milosrdenství. (D 1582)

od JW.ORG

Co je Boží království?

Ježíš učil nás modlit: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) Ale co je to království, a jak to pomůže nám? Naleznete zde. https://www.jw.org/cs/publikace/knihy/dobra-zprava-od-boha/co-je-bozi-kralovstvi/ (Jesus taught us to pray: "May your Kingdom come; may your will be done on earth as it is in heaven." (Matthew 6:10, GNT) But, what is that Kingdom, and how will it help us? Find out here.)

Ach Ježíši, čistá lásko, nepotřebuji útěchy, sytím se Tvou vůlí - ó Mocný, Tvá vůle je cílem mého bytí.

66b82d17d9ad38ba74af9e6e8d1cc67f.jpg 448×600 pixels

Ó můj Ježíši, Ty víš, že ve všech svých touhách chci vždy nacházet Tvou vůli. Sama od sebe bych nechtěla zemřít ani o minutu dříve, ani žít o minutu déle, ani zmenšení utrpení, ani jeho zvětšení, ale přeji si jedině to, co je Tvá svátá vůle. I když je mé nadšení veliké a v mém srdci hoří veliké touhy, přesto nikdy [nic] proti Tvé vůli. (D 1729)