Pinterest • Celosvětový katalog nápadů

Speciál. Blog s náměty pro speciální vzdělávání.

9

Česká škola: Otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání: aktuální přehled 32 otázek a odpovědí

The latest estimate shows that 1 in 68 children (1 in 42 boys and 1 in 189 girls) as having autism spectrum disorder. This means that more than ever, special education teachers in order to be effec…

140
18

Základní a mateřská škola Březová - Individuální vzdělávání

1

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

13