Pinterest • Celosvětový katalog nápadů

Katalog posuzování míry SVP - poruchy autistického spektra. 2012. Projekt Inovace činností SPC.

1

Hand skills (fine motor skills) and how Autism Spectrum Disorder affects their development (a review of From Flapping to Function)

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

9

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra

od Foursquare

Pardubice

I letos jsme předávali každoroční finanční podporu a drobné dárky Středisku rané péče o.p.s., které podporuje rodiny a děti s ohroženým vývojem. Jedná se především o děti s nerovnoměrným vývojem, děti s tělesným či mentálním postižením, poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením. http://ranapece-pce.cz/kontakty/

Hledá se osobní asistence pro 2,5 letého chlapce, který má podezření na poruchu autistického spektra. Nyní začíná používat slova (cca 25 slov) a učí se komunikovat. Rodina chlapce je z Brna-Bystrce. Z časového hlediska by se nejvíce hodila asistence v dopoledních hodinách kterýkoliv den z pracovního týdne - dle dohody. Nabídka finanční odměny - dle dohody. Ozývejte se na email jirina.meckovska@seznam.cz či telefon 737428889 paní Jiřině Mečkovské.

1

Helping Children with Autism Spectrum Disorder - http://www.socialworkhelper.com/2015/03/30/helping-children-autism-spectrum-disorder/?Social+Work+Helper

464
57