Pinterest • Celosvětový katalog nápadů

Katalog posuzování míry SVP - poruchy autistického spektra. 2012. Projekt Inovace činností SPC.

1

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

8
What is Autism?  Note: Experienced SLPs can diagnose autism; however, most work as a team with other professionals to do so.

What is Autism? Note: Experienced SLPs can diagnose autism; however, most work as a team with other professionals to do so.

219
21

Helping Children with Autism Spectrum Disorder - http://www.socialworkhelper.com/2015/03/30/helping-children-autism-spectrum-disorder/?Social+Work+Helper

436
56

THINGS TO NEVER SAY TO Someone with Sensory Processing Disorder

10.6k
1.2k
11
od Parenting Chaos

Understanding High Functioning Autism

Autism Spectrum Disorders can be…well confusing. No two children are alike. No two cases are the same. Doctors are still figuring out the ins and outs of the spectrum. Misinformation is plentiful. It can definitely be a beautiful mess to navigate. I am not a doctor or a therapist. I do not have all the...Read More »

698
67
2
od A Day In Our Shoes

30 best apps for kids with autism~social skills, emotions, sequencing, language, ABA and more

list of 30 great apps for kids with autism or related disabilities; includes turn taking, sequencing, social skills, emotions, language and more.

368
21
What Is Autism? - Blog About Infographics and Data Visualization - Cool Infographics. Autism awareness

What Is Autism? - Blog About Infographics and Data Visualization - Cool Infographics. Autism awareness

370
46
1