Pinterest • Celosvětový katalog nápadů

Opěrné zdi Novabrik bez malty a lepidla

1

Baalbek, triliton v masivní západní opěrné zdi.

Obnova opěrné zdi – Červená Lhota u Třebíče, kostel Ruly, amfibolity a syenity (durbachity) z původní zdi a polního sběru. Pískovcové žlaby a záklopové desky z mrákotínské žuly, z lomu Mrákotín I. Obnova zřícené opěrné hřbitovní zdi. Sklonitá, opěrná zeď s divokou vazbou s ložně ukládanými kameny do přibližně vodorovných řádků, s nepravidelnou, šíbrovanou spárou, odvodňovacími otvory a zalomením. Levá část zdi je původní, pouze nově vyspárovaná. | KA-STA – Kamenné stavby

Hlavní průčelí domu směřuje k severovýchodu. Z volného cípu pozemku u opěrné zdi vede vstup do samostatné obytné jednotky v přízemí. V horních podlažích zdobí toto průčelí dvě terasy se zábradlím z cementových desek.

Zídky | www.lampart-mec.cz - Realizace zahrad

Zídky | www.lampart-mec.cz - Realizace zahrad

1

Rusty Irregular Slate Tile/Natural Slate Wall, Random Stone Tiles

1

BEST – KASKADA | Opěrné, protihlukové a dělící zdi - Best

od The Family Handyman

How to Choose Modular Concrete Block

How to Choose Modular Concrete Block - Article | The Family Handyman