Děti se speciálními potřebami

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

aplikace pro iPad, iPod Touch a iPhone k rozvoji a komunikaci dětí  a dospělých se speciálními potřebami

aplikace pro iPad, iPod Touch a iPhone k rozvoji a komunikaci dětí a dospělých se speciálními potřebami

Výuková pomůcka zaměřena na rozvoj čtení. Věk: pro děti předškolního a mladšího školního věku a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.Je určena pro metodu globálního čtení, pro čtení genetickou metodou a pro zpestření výuky čtení metodou analyticko-syntetickou. Obrázky napomáhají porozumění textu.

Výuková pomůcka zaměřena na rozvoj čtení. Věk: pro děti předškolního a mladšího školního věku a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.Je určena pro metodu globálního čtení, pro čtení genetickou metodou a pro zpestření výuky čtení metodou analyticko-syntetickou. Obrázky napomáhají porozumění textu.

An AMAZING site with lots of free math printables!

An AMAZING site with lots of free math printables!

Little Free Radical: babywearing from a wheelchair | international babywearing…

Little Free Radical: babywearing from a wheelchair | international babywearing…

Proof that babywearing works!

Proof that babywearing works!

Autor: Nina Rutová, Mgr. Michaela Němcová, PhDr. Olga Doležalová  Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé realizovat se svou třídou od prvňáčků po středoškoláky. Všechny činnosti vedou ke stejnému cíli: přiblížit dětem jinakost lidí se znevýhodněním různého charakteru. Mohou také velmi dobře posloužit při integrování žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do třídního kolektivu a jako podpora vytváření inkluzivního prostředí ve…

Autor: Nina Rutová, Mgr. Michaela Němcová, PhDr. Olga Doležalová Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé realizovat se svou třídou od prvňáčků po středoškoláky. Všechny činnosti vedou ke stejnému cíli: přiblížit dětem jinakost lidí se znevýhodněním různého charakteru. Mohou také velmi dobře posloužit při integrování žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do třídního kolektivu a jako podpora vytváření inkluzivního prostředí ve…

Koloběh vody v přírodě thumbnail

Koloběh vody v přírodě thumbnail

Home – neregistrovaní

Home – neregistrovaní

Pinterest
Hledat