Bohové a bohyně v nás | Ostatní |ZonerPress.cz

Bohové a bohyně v nás | Ostatní |ZonerPress.cz

Puruli: Tešub zápasí s Ilu Jankou. Jiný chetitský mýtus vypráví o mizejícím bohu Telipinu. Další bohové: Chebat, bohyně slunce z Arinny, Kumarbi, Nergal, Ereškigal, Ea. Rozvinutá nauka o hříchu (princip kolektivní viny) . V podsvětí jsou kotle a smrt je odrazem pozemského života, pouze králové se po smrti stávají bohy.

Puruli: Tešub zápasí s Ilu Jankou. Jiný chetitský mýtus vypráví o mizejícím bohu Telipinu. Další bohové: Chebat, bohyně slunce z Arinny, Kumarbi, Nergal, Ereškigal, Ea. Rozvinutá nauka o hříchu (princip kolektivní viny) . V podsvětí jsou kotle a smrt je odrazem pozemského života, pouze králové se po smrti stávají bohy.

Venus of the Lotus Card by Briar Avalokiteshvara Goddess Dharma Greeting Card

Venus of the Lotus Card by Briar Avalokiteshvara Goddess Dharma Greeting Card

Lilith

Lilith

Hathor -  a goddess of sky, love, beauty, music, dance, foreign lands and fertility/motherhood who helped women in childbirth

Hathor - a goddess of sky, love, beauty, music, dance, foreign lands and fertility/motherhood who helped women in childbirth

Gods and Titans Oracle Card

Gods and Titans Oracle Card

Heket- Egyptian Goddess of the Moon and Childbirth

Heket- Egyptian Goddess of the Moon and Childbirth

Pinterest
Hledat