Pinterest • Celosvětový katalog fotografií a obrázků

Zvěstování ~ Annunciation; Zvěstování Panny Marie, archanděl Gabriel - Ecce Ancilla Domini fiat, svaté obrázky, konec 18. století, kolorovaný lept, uloženo v Knihovně Národního muzea

Zvěstování ~ Annunciation; Zvěstování Panny Marie, archanděl Gabriel - Venerationi D.D.Sodalium; svaté orbázky, 1. polovina 18. století, lept; uloženo v Knihovně Národního muzea