Čínská architektura

Prozkoumejte související témata

Moderní čínská knihovna souzní s přírodou. Je pokrytá větvičkami z okolních lesů | art.ihned.cz - Architektura

Moderní čínská knihovna souzní s přírodou. Je pokrytá větvičkami z okolních lesů | art.ihned.cz - Architektura

Fotka, Foto Typická čínská architektura poblíž Pekingu (Čína)

Fotka, Foto Typická čínská architektura poblíž Pekingu (Čína)

Kuřecí maso po vietnamsku se zázvorem a restovanou mrkví

Kuřecí maso po vietnamsku se zázvorem a restovanou mrkví

Made in Japan | Destination Weddings Greece

Made in Japan | Destination Weddings Greece

제 꿈중의 하나가 집안에 멋진 서재를 꾸미는 것입니다. 돈지랄(?)일 수도 있지만, 말 그대로 꿈이니까 꿈목록에 넣어 놨지요. 가끔 흔들의자에 앉아 여유롭게 책을 읽는 상상을 펼치곤 합니다. 칙칙한 고시원 제 방과는 차원이 다른 집을 꿈꾸곤 하지요. 웹서핑을 하던중, 저의 로망이 그대로 담긴 사이트를 하나 발견했습니다. 예쁜 북선반 사진들을 수집하는 사이트인데요. 그중 제 마음에 탁 드는 것들을 뽑아 보았습니다...

제 꿈중의 하나가 집안에 멋진 서재를 꾸미는 것입니다. 돈지랄(?)일 수도 있지만, 말 그대로 꿈이니까 꿈목록에 넣어 놨지요. 가끔 흔들의자에 앉아 여유롭게 책을 읽는 상상을 펼치곤 합니다. 칙칙한 고시원 제 방과는 차원이 다른 집을 꿈꾸곤 하지요. 웹서핑을 하던중, 저의 로망이 그대로 담긴 사이트를 하나 발견했습니다. 예쁜 북선반 사진들을 수집하는 사이트인데요. 그중 제 마음에 탁 드는 것들을 뽑아 보았습니다...

Stunning library in NYC

Viceroy Central Park

Stunning library in NYC

Reading nook--love it

Creating a Home Library that's Smart And Pretty

Reading nook--love it

reilly-biddle-residence-8

reilly-biddle-residence-8

Play Through the Day: 10 Reasons Public Libraries ROCK!

Play Through the Day: 10 Reasons Public Libraries ROCK!

Estante suspensa

Estante suspensa

Pinterest
Hledat