Vzdělávací pomůcky

26 Pins
 4mo
Collection by
a poster showing the different types of vehicles and their corresponding words in english or spanish
Google
a poster with the names and numbers of different languages in english, spanish, and german
the poster shows different types of angles and their corresponding points, which are labeled in red
Úhel nakladatelství Kupka
a poster with the names of different languages and numbers on it's front cover
a poster showing the different languages in english and spanish, with an image of a cartoon character
Číslovky nakladatelství Kupka
Nástěnný obraz pro výuku českého jazyka - téma číslovky.
the timetable for the upcoming event
Zájmena nakladatelství Kupka
Zájmena nakladatelství Kupka
a poster showing the different types of words and phrases in english, spanish, and french
Předpony s-, z-, vz- nakladatelství Kupka
Nástěnný obraz pro výuku českého jazyka - psaní předpon s-, se-, z-, ze-, vz-
an english poster with pictures of animals and other things in the language, including words
Přídavná jména nakladatelství Kupka
Přídavná jména nakladatelství Kupka
a poster with words and pictures on it
Větné členy nakladatelství Kupka
Základní a rozvíjející větné členy v češtině.
a poster with different types of words and pictures on it, including the word slovni druhy
Slovní druhy nakladatelství Kupka
a poster with words and pictures on it that say,'pady a pavo ot
an english language poster with pictures of people and animals in the woods, including letters
Vyjmenovaná slova - rozlišuj nakladatelství Kupka
a poster with different languages and pictures on the front page, including words in russian
DRUHY ZÁJMEN
the words are written in different languages
SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN
a table with two different types of words and numbers in each language, including the names