Europass CZ

Europass CZ

Europass - celoevropský soubor dokladů o vzdělání, kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.
Europass CZ