Tuzemská architektura

9 Pins2 Followers
Javorník (okr. Jeseník). Zámek vratislavských biskupů Jánský Vrch. Původní pozdněgot. hrad v r. 1509 nazván dle patron diecéze Johannesberg.

Javorník (okr. Jeseník). Zámek vratislavských biskupů Jánský Vrch. Původní pozdněgot. hrad v r. 1509 nazván dle patron diecéze Johannesberg.

Jeseník. Vodní tvrz Frývaldov ve V části města Jeseníku nedaleko farního kostela Nanebevzetí P. M. Je překvapivé, že ve vyloženě horské oblasti bylo postaveno šlechtické sídlo, typické pro rovinaté a bažinaté oblasti. V letech 1378-1422 spravoval tvrz ve fnci biskupského hejtmana Hynek Mušín z Hoštejna, později stoupenec mistra Jana Husa. Podobně jako v celém Javornicku i v nejbližším okolí Frývaldova působila husitská vojska, kt. prováděla výpady z obsazených hradů Javorníka a Otmuchova.

Jeseník. Vodní tvrz Frývaldov ve V části města Jeseníku nedaleko farního kostela Nanebevzetí P. M. Je překvapivé, že ve vyloženě horské oblasti bylo postaveno šlechtické sídlo, typické pro rovinaté a bažinaté oblasti. V letech 1378-1422 spravoval tvrz ve fnci biskupského hejtmana Hynek Mušín z Hoštejna, později stoupenec mistra Jana Husa. Podobně jako v celém Javornicku i v nejbližším okolí Frývaldova působila husitská vojska, kt. prováděla výpady z obsazených hradů Javorníka a Otmuchova.

Zlaté Hory - rekonstruované "Zlatorudné mlýny" na řece Olešnici, v místě zvaném Údolí Ztracených štol, spojenou s těžbou zlata, připomínají dobu největší slávy města.

Zlaté Hory - rekonstruované "Zlatorudné mlýny" na řece Olešnici, v místě zvaném Údolí Ztracených štol, spojenou s těžbou zlata, připomínají dobu největší slávy města.

Kravaře. Hlučínsko. Podoba z let 1721-8. Po protihabs. odboji záskal zkonfiskovaný statek alchymista Michal Sendivoj ze Skorska, působicí již na dvoře Rudolfa II. Po jeho msrti v r. 1636 byl zámek na dlouhou dobu spjat s rodem Eichendorfů, z něhož pochází i Josef Eichendorf, náležící k velikánům něm. a svět. literatury.

Kravaře. Hlučínsko. Podoba z let 1721-8. Po protihabs. odboji záskal zkonfiskovaný statek alchymista Michal Sendivoj ze Skorska, působicí již na dvoře Rudolfa II. Po jeho msrti v r. 1636 byl zámek na dlouhou dobu spjat s rodem Eichendorfů, z něhož pochází i Josef Eichendorf, náležící k velikánům něm. a svět. literatury.

Vidnava (okr. Jeseník). Středověká tvrz přestavěná v ren. stylu, sloužila jako sídlo vrchního biskupského výběrčího daní. (V r. 1472 bylo vidnavské fojtství prohlášeno dědičným lénem s povinností sloužit vratislavským biskupům.)

Archanděl Ariel a jeho síla

Frýdecký zámek, dříve důležitý pohraniční hrad na ostrohu nad řekou Ostravicí, kt. kontroloval obchodní cestu z Moravy do Těšína. Hrad dostal název Frýdek - Fredeck od německých osadníků; jde o složeninu slov: vride - ochrana, ohrada; eck - roh, ohbí.

Frýdecký zámek, dříve důležitý pohraniční hrad na ostrohu nad řekou Ostravicí, kt. kontroloval obchodní cestu z Moravy do Těšína. Hrad dostal název Frýdek - Fredeck od německých osadníků; jde o složeninu slov: vride - ochrana, ohrada; eck - roh, ohbí.

Jindřichov, cist. kláter založen r. 1222, barok. přestavba z 17. st., zrušen v 18. st.

kláter založen r. přestavba z st., zrušen v st.

Opava - Hlučín. Velké Hoštice. Pozdně barok. zámek na Opavsku, vystavěný Ignácem Dominikem Chorynským z Ledské.

Opava - Hlučín. Velké Hoštice. Pozdně barok. zámek na Opavsku, vystavěný Ignácem Dominikem Chorynským z Ledské.

Farní kostel sv. Trojice v Rduni (okr. Opava). Zdejší nádherně vyzdobená rodinná hrobka katol. rodu Tvarkovských z Kravař byla r. 1621 vyplněna vojáky krnovského knížete, kt. záhy podlehli diverznímu útoku valonské císařské jízdy.

Farní kostel sv. Trojice v Rduni (okr. Opava). Zdejší nádherně vyzdobená rodinná hrobka katol. rodu Tvarkovských z Kravař byla r. 1621 vyplněna vojáky krnovského knížete, kt. záhy podlehli diverznímu útoku valonské císařské jízdy.

Pinterest
Search