A.R.M.Y. 💋
More ideas from A.R.M.Y.
I honestly should try what he's doing he's a good example for singers ^^/

i remember this.he was practicing and when he opened his eyes he was startled by the camera

#wattpad #non-fiction My attempt to make covers + prompts + additional puns            Usually minimalism+simple! ****** #Microsoft paint struggle Mature: in only like 2 chapters so yah...

My attempt to make covers + prompts + additional puns Usually minimalism+simple! ****** paint struggle Mature: in only like 2 chapters so yah.

#wattpad #fanfiction | Boyfriend material là một cụm từ nói về những chàng trai có đủ phẩm chất làm người yêu lí tưởng ấy, mỗi người sẽ có những kiểu riêng biệt để đánh giá anh người yêu trong mắt mình như thế nào là hoàn hảo nhất |

can i pluck my eyeballs out and chew on them rather than having to deal with this disrespect thanks , amu❀