Ranní rituály

Ranní rituály

hlasy zvířat :: Environmentální výchova

hlasy zvířat :: Environmentální výchova

Psychomotorická cvičení pro děti s ADHD – vhodné pro děti předškolního věku

Psychomotorická cvičení pro děti s ADHD – vhodné pro děti předškolního věku

PAS x vývojová dysfázie

PAS x vývojová dysfázie

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

myšlenkové mapy na 1. stupni - Hledat Googlem

myšlenkové mapy na 1. stupni - Hledat Googlem

Části těla :: Říkanky pro nejmenší děti

Části těla :: Říkanky pro nejmenší děti

Nápadník pro učitele: Náměty pro logopedické chvilky

Nápadník pro učitele: Náměty pro logopedické chvilky

Komunitní kruh - co tam patří

Komunitní kruh - co tam patří

Týdenní plány

Týdenní plány

Pinterest
Hledat