Draci

Collection by Jitka Duštírová

56 
Pins
 • 
13 
Followers
Podzim a draci - Mateřská škola Sluníčka Owl Name Tags, Projects For Kids, Crafts For Kids, Paper Birds, School Sports, Drake, Kindergarten, Preschool, How To Plan

Podzim a draci - Mateřská škola Sluníčka

Násle­du­jí­cí dva týd­ny se bude­me věno­vat pod­zi­mu, kte­rý se nám neza­dr­ži­tel­ně blí­ží a toto téma bude pro děti hod­ně obsáh­lé. Bude­me si poví­dat o vít­ru, dra­cích, zví­řát­kách na far­mě, vymýš­let s dět­mi pohád­ky a bás­nič­ky na pod­zim­ní téma­ta.

  Vegetable Crafts, Autumn Activities For Kids, Kindergarten Math, Kids And Parenting, Elementary Schools, Drake, Wands, Comics, Inspiration

Klub nejmenších

Web pomáhající rodinám s výchovou dětí s Downovým syndromem

Podzim a draci - Mateřská škola Sluníčka Educational Activities, Primary School, In Kindergarten, T 4, Preschool, Let It Be, Teaching, How To Plan, Autumn

Podzim a draci - Mateřská škola Sluníčka

Začal nám nový škol­ko­vý týden a s ním i nové téma “Pod­zim a dra­ci”. Děti se dozví jaké máme roč­ní obdo­bí a jaké poča­sí tyto obdo­bí při­ná­ší. Jeli­kož léto uteklo jako voda a při­šel na řadu pod­zim, děti si s paní uči­tel­ka­mi řek­nou, co se v tom­to …...více→

  Transportation Theme Preschool, Sudoku, Kindergarten, Board Decoration, Draco, Elementary Schools, Homeschool, Inspiration, Education

Předškolákův rok - do školy jenom krok

Praktická publikace nabízející širokou paletu námětů pro všestranný rozvoj dětské osobnosti je určena nejen pedagogům mateřských škol ale i rodičům. Kniha je rozdělena na 12 kapitol dle jednotlivých měsíců, z nich je každá věnována tématům a aktivitá

Předčtenářské dovednosti - cesty Numbers, Education, Halloween, Crafts, Decor, School, Autumn, Manualidades, Decoration

Předčtenářské dovednosti

Předčtenářské dovednosti - cesty

Poppycock & Other Creative Nonsense: Spoonflower contest - KitesKites fabric, created with recycled newspaper coloured with water colours. The kite strings are machine stitching.I have a new fabric design in this weeks Spoonflower contest, the subjec Spring Art, Spring Crafts, Kites Craft, Bd Art, Creation Art, Newspaper Crafts, Art For Kids, Crafts For Kids, Autumn Art

Spoonflower contest - Kites

I have a new fabric design in this weeks Spoonflower contest, the subject was Kites so I made this collage effect design with coloured newsprint and machine stitched kite strings. http://www.spoonflower.com/contests/109