Duy Nguyễn

Duy Nguyễn

Tổng hợp những phương pháp giải Rubik's cube mình dùng hiện tại. 2x2x2: Dùng cả Ortega với CLL 3x3x3: ZZ + Heise 3x3x3 OH (một tay): ZZ + COLL/EPLL 3x3x3 BL
Duy Nguyễn
Další nápady od uživatele Duy
ro-kyu-bu kiss - Pesquisa Google

ro-kyu-bu kiss - Pesquisa Google

Figure of  Minato Tomoka (Ro-Kyu-Bu! Game Color Ver.) from the video game Dengeki Bunko: Fighting Climax. Figure made of PVC material, 16 cm tall, by Sega.

Figure of Minato Tomoka (Ro-Kyu-Bu! Game Color Ver.) from the video game Dengeki Bunko: Fighting Climax. Figure made of PVC material, 16 cm tall, by Sega.

Ro-Kyu-Bu! SS: Tomoka Minato, HG Fighting Climax (Sega Prize) Figure Review

Ro-Kyu-Bu! SS: Tomoka Minato, HG Fighting Climax (Sega Prize) Figure Review

Minato Tomoka

Minato Tomoka

tomoka Minato ro-kyu-bu

tomoka Minato ro-kyu-bu

Ro-Kyu-Bu!: Tomoka Minato Itasha (Tatebayashi Itasha Meeting)

Ro-Kyu-Bu!: Tomoka Minato Itasha (Tatebayashi Itasha Meeting)

http://bakayaro.de/ro-kyu-bu-ss-tomoka-minato-17-bunny-ver-plum/

http://bakayaro.de/ro-kyu-bu-ss-tomoka-minato-17-bunny-ver-plum/

http://bakayaro.de/ro-kyu-bu-ss-tomoka-minato-17-bunny-ver-plum/

http://bakayaro.de/ro-kyu-bu-ss-tomoka-minato-17-bunny-ver-plum/