MARINA QUILT

MARINA QUILT

www.casopismarina.cz
AUTORSKÝ ČASOPIS HOBBY ŠITÉ TVORBY PRO ZAČÍNAJÍCÍ I POKROČILÉ ŠVADLENKY, vydáván od roku 2010 - od ledna 2015 jako dvouměsíčník
MARINA QUILT