DIGITAL DENTISTRY - BioEMG III

Dentistry 3rd millennium "Make your dental practice different"
15 Pins46 Followers
CAD & CAM Technologies, exclusive distributor of BioEMG in several European countries

CAD & CAM Technologies, exclusive distributor of BioEMG in several European countries

How work Australian dentist with T-Scan | Occlusion

How work Australian dentist with T-Scan

How work Australian dentist with T-Scan | Occlusion

How work Australian dentist with T-Scan

Distribution Europe by CAD&CAM Technologies - Czech republic. www.cad-camtech.cz

Distribution Europe by CAD&CAM Technologies - Czech republic. www.cad-camtech.cz

3rd Edition of Dental Implantology encyclopaedia Prof.Antonín Šimůnek and team of authors | 495 pages | Publishing ARTILIS ©2017 UIS Impladenta Europe page 35 | Tekscan - occlusion - page 227 | Křest knihy Dentální implantologie | 3. přepracované a doplněné vydání | Prof.Antonín Šimůnek a kol.| Nakladatelství ARTILIS - vydavatelka - Ing.Skůrova | ISBN 978-80-906794-0-5

3rd Edition of Dental Implantology encyclopaedia Prof.Antonín Šimůnek and team of authors | 495 pages | Publishing ARTILIS ©2017 UIS Impladenta Europe page 35 | Tekscan - occlusion - page 227 | Křest knihy Dentální implantologie | 3. přepracované a doplněné vydání | Prof.Antonín Šimůnek a kol.| Nakladatelství ARTILIS - vydavatelka - Ing.Skůrova | ISBN 978-80-906794-0-5

BioEMG III  je snímacím zařízením k záznamu aktivit žvýkacích a obličejových svalů.  Software umožňuje intuitivní vizualizaci reakcí 8 povrchových elektrod.

BioEMG III je snímacím zařízením k záznamu aktivit žvýkacích a obličejových svalů. Software umožňuje intuitivní vizualizaci reakcí 8 povrchových elektrod.

BioPack & T-Scan ® devices

BioPack & T-Scan ® devices

BioPack & T-Scan ® grafic

BioPack & T-Scan ® grafic

BioPack & T-Scan ®

BioPack & T-Scan ®

BioEMG III lze propojit s T-Scan® III k měření rozložení zátěže během okluze.   Stejný software umožňuje simultánní sledování zapojených sil v průběhu okluze, a taktéž svalovou činnost.

BioEMG III lze propojit s T-Scan® III k měření rozložení zátěže během okluze. Stejný software umožňuje simultánní sledování zapojených sil v průběhu okluze, a taktéž svalovou činnost.

Systém je určen k analýze vibrací temporo-mandibulárního kloubu a zároveň je systémem k sledování mandibuláru pomocí magnetických senzorů.

Body pain Treatment Center in India with most advance technologies and results, Call:

Optimize your analysis of the TMJ with BioEMG III

Optimize your analysis of the TMJ with BioEMG III

T-Scan NOVUS Introduction Video Step 1 (What' a T-Scan)

T-Scan Educational Video 1

We offer an electromyography system with unmatched performances in terms of resolution, a system for the vibration analysis of the temporo-mandibular joint, and a system for mandibular monitoring by magnetic sensors.

We offer an electromyography system with unmatched performances in terms of resolution, a system for the vibration analysis of the temporo-mandibular joint, and a system for mandibular monitoring by magnetic sensors.

CAD & CAM Technologies, nabízí rozšířené řešení "diagnostiky" v podobě diagnostického zařízení k optimalizaci analýzy TMJ.

Dentristry millennium T-Scan III

Pinterest
Search