Boženka Šálková

Boženka Šálková

Na světě jsou čtyři skupiny lidí. První tráví celý život před výlohou s pohledem upřeným na to, po čem touží, no svých tužeb se málokdy dočkají. Druzí u výlohy