Blanka Krausová

Blanka Krausová

Czech republic / Věk je jen číslo, věda je zábava a děti toho dokáží víc než si myslíme. Age is only number, science is funny and children are much more capable, than we think