Klanění čtyřiadvaceti starců (1357)

Klanění čtyřiadvaceti starců (1357)

Ukřižování emauzské (1365)

Ukřižování emauzské (1365)

Kamenování Krista na vinici (1360)

Kamenování Krista na vinici (1360)

Zvěstování Panny Marie (kolem roku 1360)

Zvěstování Panny Marie (kolem roku 1360)

Kristus se Samaritánkou u studny (kolem roku 1360)

Kristus se Samaritánkou u studny (kolem roku 1360)

Apoštol Pavel (po roce 1410)

Apoštol Pavel (po roce 1410)

Svatý Jan Evangelista (po roce 1410)

Svatý Jan Evangelista (po roce 1410)

Křest sv. Otýlie (1378)

Křest sv. Otýlie (1378)

Svatý Václav peče hostie (1360-1361)

Svatý Václav peče hostie (1360-1361)

Svatý Kryštof (kol. roku 1380)

Svatý Kryštof (kol. roku 1380)

Pinterest
Hledat