BEZMEZER, o.p.s.

BEZMEZER, o.p.s.

bezmezer.cz
Naše služby spočívají ve výměně zkušeností a vzdělávání v oblasti umění. Součástí na činnosti je pořádání sympozií, výstav, přednášek. seminářů, workshopů.
BEZMEZER, o.p.s.