Vzdělání

Collection by Jaroslav Benes

8 
Pins

písanka, opis, přepis, čítanka, čtení s porozuměním

Jaroslav Benes
Čtení s porozuměním - 1. díl Thing 1, Prepositions, Home Schooling, Math Worksheets, Best Sellers, Alphabet, Language, Notes, Teacher

Čtení s porozuměním - 1. třída

Vhodné pro školáka, který se právě naučil číst a může se začít zabývat obsahem čteného textu naučí školáka ROZUMĚT každému slovu psaného textu, školák se naučí ZACHYTIT klíčová slova v textu, učí se VĚNOVAT POZORNOST ZADÁNÍ úkolů, cvičebnice obsahuje mnoho cvičení zadávané přiměřeně věku 1. - 2. třída, dále ROZVÍJÍ slovní zásobu, jazykový cit, pozornost, samostatnost.

Slovní úlohy - sčítání a odčítání do 20 Thing 1, Prepositions, Home Schooling, Math Worksheets, Best Sellers, Alphabet, Language, Notes, Teacher

Matematika

Kupte Vašemu školákovi početnice, aby uměl počítat "jako když bičem mrská". Cvičebnice obsahují instrukce pro rodiče, jak naučit dítě počítat bez psrtů - zpaměti. Cvičebnice slovních úloh vedou školáka k zakreslování úloh - nezbytné pro pochopení, nácvik logického myšlení.

Angličtina I. Thing 1, Prepositions, Home Schooling, Math Worksheets, Best Sellers, Alphabet, Language, Notes, Teacher

Angličtina

Učebnice pro školáky, kteří se chtějí angličtinu naučit a umět ji také aktivně používat. Témata obsahují velmi širokou slovní zásobu (1 sešit cca 100 slovíček) a detailně vysvětlenou gramatiku. Obojí intenzivně procvičováno a stále opakováno - oboustranné překlady. Na základě 7 dílů by měl být školák schopen číst dětskou literaturu v angličtině.

Písanka IV. Cvičím přepis

NAUČÍ každého školáka PŘEPISOVAT bezchybně, získáte instrukce jak přepis a opis naučit a kde školáci v přepisu chybují, obtížnost přepisovaného textu se v písance postupně zvyšuje, písanka pro 2. třídu nemá pomocné linky, Je vhodná pro leváky i praváky, kroužková vazba je nahoře.

 Píšu lehce a čitelně

Písanka 1. třída - Slova (1. díl)

písanka NAUČÍ praváka i leváka svižně psát, formát A4-naležato umožňuje každé slovo psát až 6x, písanka je perfektní pro domácí nácvik psaní, vypsání ruky, obsahuje pomocné linky, vhodná pro leváky i praváky, kroužková vazba je nahoře. Související produkty: Než začnu psát, Jak se píšou psací písmena.

Matematika I. Sčítání a odčítání do deseti Thing 1, Prepositions, Home Schooling, Math Worksheets, Best Sellers, Alphabet, Language, Notes, Teacher

Matematika

Kupte Vašemu školákovi početnice, aby uměl počítat "jako když bičem mrská". Cvičebnice obsahují instrukce pro rodiče, jak naučit dítě počítat bez psrtů - zpaměti. Cvičebnice slovních úloh vedou školáka k zakreslování úloh - nezbytné pro pochopení, nácvik logického myšlení.

Učíme se hodiny Thing 1, Prepositions, Home Schooling, Math Worksheets, Best Sellers, Alphabet, Language, Notes, Teacher

Čtení s porozuměním

K nácviku čtení s porozuměním je potřeba přistupovat trpělivě a v postupných krocích (slovo, krátká věta, krátký článek). Naše cvičebnice Čtení s porozuměním učí školáky formou pestrých cvičení zaměřit pozornost a naučit se číst s porozuměním. Současně vičebnice posilují rozvoj slovní zásoby, která je mnohdy příčinou neporozumění textu.

Písanka IV. Cvičím přepis Best Sellers, Dyslexia

Písanka IV. Cvičím přepis

NAUČÍ každého školáka PŘEPISOVAT bezchybně, získáte instrukce jak přepis a opis naučit a kde školáci v přepisu chybují, obtížnost přepisovaného textu se v písance postupně zvyšuje, písanka pro 2. třídu nemá pomocné linky, Je vhodná pro leváky i praváky, kroužková vazba je nahoře.