Pinterest • Celosvětový katalog nápadů

SCRIPOPHILY / HISTORISCHE WERTPAPIERE / HISTORICKE CENNE PAPIRY/ azpartner1

Stocks and Bonds Certificates Czech and Slovak Republic PRAGUE SECURITIES MUSEUM / Historische Wertpapiere aus dem Gebiet der Tschechischen und Slowakischen Republik in Wertpapiermuseum in Prag / Cenne papiry z uzemi Ceské a Slovenske Republiky v MUZEUM CENNYCH PAPIRU V Praze
117 Piny19 fanoušků

A2035 Muzeum cennych papiru Slovenská velkonákupná úč. spol. v Trnave 1919

2

Muzeum cennych papiru A2000 Kreibitzer Spar- und Industrie-Unterstützungs Vereines 1869

2

Muzeum cennych papiru A1764 Akciový pivovar se sladovnou v Jevíčku / Aktienbrauerei mit Malzfabrik in Gewitsch

2

Muzeum cennych papiru A0357 Rolnická akcijní sladovna v Kojetíně na Hané / Landwirtschaftliche Aktien-Malzfabrik in Kojetin in der Hanna 1873

1

Muzeum cennych papiru A0451 Uhersko-brodský pivovar a sladovna Fr. Janáček a syn, akciová společnost 1932

1

Muzeum cennych papiru A1986 Viktor Beneš, akciová stavební společnost / Viktor Benesch Aktienbaugesellschaft 1920

1

Muzeum cennych papiru A1840Thúrzöfüred, gyógy- és nyaralóhely részvénytársaság Gölniczbányán [Bad Thurzó Cur- und Sommerfrische-Actiengesellschaft] ( Turzovské kúpele a letovisko účastinná spoločnosť Gelnica ) 1889

1

Muzeum cennych papiru A1245Tělocvičná jednota "Sokol" ve Dvoře Králové 1888

1

Muzeum cennych papiru A1529 Tělocvičná jednota "Sokol" v Červeném Kostelci 1937

1

Muzeum cennych papiru A0436 TATRA BANKA 1920

1