kámen v zahradě / stone in the garden

specializujeme se na realizace zahrad s uplatněním kamenných prvků i většího rozsahu, jako jsou náročné kamenické a kamenosochařské projekty / we specialize in the application of gardens with stone elements in larger scale, such as difficult stonework and stone-cutting projects www.astonet.cz
24 Pins18 Followers
pískovcové desky v kombinaci s levandulí / sandstone plates combined with lavender

pískovcové desky v kombinaci s levandulí / sandstone plates combined with lavender

vodní prvek, dlažba, schodiště a zeď s krbem u posezení z pískovce / water feature, paving, stairs and wall with a fireplace around the seating area of sandstone

vodní prvek, dlažba, schodiště a zeď s krbem u posezení z pískovce / water feature, paving, stairs and wall with a fireplace around the seating area of sandstone

terasa z massaranduby, pískovcové schodiště a bloky / decking of massaranduba, sandstone staircase and blocks

terasa z massaranduby, pískovcové schodiště a bloky / decking of massaranduba, sandstone staircase and blocks

čedičová zeď - zástěna pro posezení / basalt wall - enclosure for seating area

čedičová zeď - zástěna pro posezení / basalt wall - enclosure for seating area

loubí z čedičových sloupů a kryté posezení / bowers of basalt columns and covered seating area in garden

loubí z čedičových sloupů a kryté posezení / bowers of basalt columns and covered seating area in garden

kamenný stůl (pískovec) /  stone table (sandstone)

kamenný stůl (pískovec) / stone table (sandstone)

přírodní zeď s vodopádem z pískovce / natural wall of sandstone with a waterfall

přírodní zeď s vodopádem z pískovce / natural wall of sandstone with a waterfall

kamenná zídka z ruly s vodním přepadem / stone wall of gneiss with water overflow

kamenná zídka z ruly s vodním přepadem / stone wall of gneiss with water overflow

velké žulové bloky, žulové desky, břidlice / large granite blocks, granite countertops, slate

velké žulové bloky, žulové desky, břidlice / large granite blocks, granite countertops, slate

trojice velkých kamenných bloků v malém atriu rodinného domu / trio of large stone blocks in a small atrium

trojice velkých kamenných bloků v malém atriu rodinného domu / trio of large stone blocks in a small atrium

přírodní schodiště z pískovcových bloků / natural staircase of sandstone blocks

přírodní schodiště z pískovcových bloků / natural staircase of sandstone blocks

trojice velkých kamenných bloků v malém atriu rodinného domu / trio of large stone blocks in a small atrium

trojice velkých kamenných bloků v malém atriu rodinného domu / trio of large stone blocks in a small atrium

Pinterest
Search