Gramatika stručně a jasně

ANGLICTINAJASNE.CZ10 Piny0 fanoušků
Kromě osobních zájmen (I, you, he, she, it, we, you, they) a přivlastňovacích zájmen (my, your, his, her, its, our, your, their) jsou v angličtině ještě ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH. Znáte je všechny dobře?

Kromě osobních zájmen (I, you, he, she, it, we, you, they) a přivlastňovacích zájmen (my, your, his, her, its, our, your, their) jsou v angličtině ještě ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH. Znáte je všechny dobře?

Budoucí čas „GOING TO“: Co přesně můžeme touto vazbou vyjádřit?

Budoucí čas „GOING TO“: Co přesně můžeme touto vazbou vyjádřit?

Jak si zapamatovat modální (způsobová) slovesa v angličtině?

Jak si zapamatovat modální (způsobová) slovesa v angličtině?

Víte, jaký je v angličtině rozdíl mezi modálními slovesy MUST a HAVE TO? Kdy se které sloveso používá?

Víte, jaký je v angličtině rozdíl mezi modálními slovesy MUST a HAVE TO? Kdy se které sloveso používá?

Proč je na začátku některých anglických vět „THERE IS“? Aneb jak si zapamatovat vazbu „THERE IS/ARE“?

Proč je na začátku některých anglických vět „THERE IS“? Aneb jak si zapamatovat vazbu „THERE IS/ARE“?

Víte, jaký je v angličtině hlavní rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým?

Víte, jaký je v angličtině hlavní rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým?

Proč je slovosled v angličtině tak důležitý?  SLOVOSLED (tj. přesně stanovené pořadí slov ve větě) je v angličtině nesmírně důležitý! Proč?  Zatímco v češtině skloňujeme (např. škola, škole, školu, atd.), takže přesně víme, v jakém tvaru slovo ve větě je, v angličtině nikoli (school, school, school = tzn. slova nelze skloňovat!) Pouze podle slovosledu rozpoznáme, o jaký tvar slova se jedná!

Proč je slovosled v angličtině tak důležitý? SLOVOSLED (tj. přesně stanovené pořadí slov ve větě) je v angličtině nesmírně důležitý! Proč? Zatímco v češtině skloňujeme (např. škola, škole, školu, atd.), takže přesně víme, v jakém tvaru slovo ve větě je, v angličtině nikoli (school, school, school = tzn. slova nelze skloňovat!) Pouze podle slovosledu rozpoznáme, o jaký tvar slova se jedná!

Víte, že v angličtině existuje pravidlo, že ČLEN a ZÁJMENO nesmí být vedle sebe? Neděláte tak zbytečné chyby?  www.anglictinajasne.cz

Víte, že v angličtině existuje pravidlo, že ČLEN a ZÁJMENO nesmí být vedle sebe? Neděláte tak zbytečné chyby? www.anglictinajasne.cz

PODSTATNÁ JMÉNA v angličtině mají stejně jako v češtině jednotné a množné číslo. Víte, jak se tvoří množné číslo?

PODSTATNÁ JMÉNA v angličtině mají stejně jako v češtině jednotné a množné číslo. Víte, jak se tvoří množné číslo?

Znáte ukazovací zájmena v angličtině? Použijete THIS/THESE nebo THAT/THOSE?

Znáte ukazovací zájmena v angličtině? Použijete THIS/THESE nebo THAT/THOSE?

Pinterest
Hledat