Gramatika stručně a jasně

15 pinů1 fanoušků
Víte, že po některých slovesech (především smyslového vnímání) se v angličtině používají přídavná jména? Jak např. říci věty typu „něco hezky voní“, „něco dobře chutná“?

Víte, že po některých slovesech (především smyslového vnímání) se v angličtině používají přídavná jména? Jak např. říci věty typu „něco hezky voní“, „něco dobře chutná“?

Lze použít pomocné sloveso „DO“ v kladné větě oznamovací? Ano, lze. A víte, co to znamená?

Lze použít pomocné sloveso „DO“ v kladné větě oznamovací? Ano, lze. A víte, co to znamená?

Slovo „HODNĚ“ se do angličtiny překládá jako A LOT OF, MUCH, MANY. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Slovo „HODNĚ“ se do angličtiny překládá jako A LOT OF, MUCH, MANY. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Co všechno znamená anglický výraz „WHAT“?

Co všechno znamená anglický výraz „WHAT“?

Jak v angličtině vyjádřit, že „po někom chceme, ABY něco udělal“? Jak přeložit vedlejší větu, začínající na „ABY“? To zjistíte v příspěvku. :-)

Jak v angličtině vyjádřit, že „po někom chceme, ABY něco udělal“? Jak přeložit vedlejší větu, začínající na „ABY“? To zjistíte v příspěvku. :-)

Kromě osobních zájmen (I, you, he, she, it, we, you, they) a přivlastňovacích zájmen (my, your, his, her, its, our, your, their) jsou v angličtině ještě ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH. Znáte je všechny dobře?

Kromě osobních zájmen (I, you, he, she, it, we, you, they) a přivlastňovacích zájmen (my, your, his, her, its, our, your, their) jsou v angličtině ještě ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH. Znáte je všechny dobře?

Budoucí čas „GOING TO“: Co přesně můžeme touto vazbou vyjádřit?

Budoucí čas „GOING TO“: Co přesně můžeme touto vazbou vyjádřit?

Jak si zapamatovat modální (způsobová) slovesa v angličtině?

Jak si zapamatovat modální (způsobová) slovesa v angličtině?

Víte, jaký je v angličtině rozdíl mezi modálními slovesy MUST a HAVE TO? Kdy se které sloveso používá?

Víte, jaký je v angličtině rozdíl mezi modálními slovesy MUST a HAVE TO? Kdy se které sloveso používá?

Proč je na začátku některých anglických vět „THERE IS“? Aneb jak si zapamatovat vazbu „THERE IS/ARE“?

Proč je na začátku některých anglických vět „THERE IS“? Aneb jak si zapamatovat vazbu „THERE IS/ARE“?


Další nápady
Pinterest
Hledat