Označení množství

Počitatelnost je poměrně důležitou gramatickou kategorií podstatných jmen. Na tom, zda je slovo počitatelné či nikoliv, závisí několik důležitých mluvnických…
More
·
6 Pins
 2y
Anglická gramatika se hemží výjimkami. Není tomu jinak ani u tvarů množných čísel. Speciální kategorií jsou ty, které byly přejaty z cizích jazyků. Postupně si sice Angličtina vytvořila i jejich pravidelný tvar, stále se ale můžete setkat i s původní podobou. 🇬🇧  #English #Facts #Grammar #Plurals #IrregularPlurals #Anglictina #AnglictinaBezBiflovani Grammar, Ale, English, Ani, Dictionary, Words, Plurals, Facts, Language
Anglická gramatika se hemží výjimkami. Není tomu jinak ani u tvarů množných čísel. Speciální kategorií jsou ty, které byly přejaty z cizích jazyků. Postupně si sice Angličtina vytvořila i jejich pravidelný tvar, stále se ale můžete setkat i s původní podobou. 🇬🇧 #English #Facts #Grammar #Plurals #IrregularPlurals #Anglictina #AnglictinaBezBiflovani
Počitatelnost je poměrně důležitou gramatickou kategorií podstatných jmen. Na tom, zda je slovo počitatelné či nikoliv, závisí několik důležitých mluvnických pravidel. #countable #uncountable #nouns Potatoes, Fruit, Uncountable Nouns, Nouns, Bread, Peas, Vegetable Bread, Canning
Anglická gramatika
Počitatelnost je poměrně důležitou gramatickou kategorií podstatných jmen. Na tom, zda je slovo počitatelné či nikoliv, závisí několik důležitých mluvnických pravidel. #countable #uncountable #nouns
V návaznosti na rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény se dnes podíváme na označení množství v angličtině. Jak v angličtině vyjádřit, že je něčeho málo nebo hodně a jak se na množství zeptat? #expressionsofquantity #many #much #few #little #alot Sentences, Nebo, Expressions, How Many People, Much, Map
Anglická gramatika
V návaznosti na rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény se dnes podíváme na označení množství v angličtině. Jak v angličtině vyjádřit, že je něčeho málo nebo hodně a jak se na množství zeptat? #expressionsofquantity #many #much #few #little #alot
S určitým a neurčitým členem se v angličtině setkáváme na každém kroku. Přesto je však mnoho lidí i po letech studia příliš dobře nezvládá. Naše infografika vám ukazuje, jak si s nimi poradit. #definite #indefinite #article Foods, Singular And Plural, Consonant, Vowel, Food, Nasa
Anglická gramatika
S určitým a neurčitým členem se v angličtině setkáváme na každém kroku. Přesto je však mnoho lidí i po letech studia příliš dobře nezvládá. Naše infografika vám ukazuje, jak si s nimi poradit. #definite #indefinite #article
Rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény jsme si objasnili. Jak ale postupovat, pokud přeci jen potřebujeme počítat nepočitatelná podstatná jména? #measurewords Jena, Tea, Pop, Wines, Tea Cups, Soda, Meat And Cheese
Anglická gramatika
Rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény jsme si objasnili. Jak ale postupovat, pokud přeci jen potřebujeme počítat nepočitatelná podstatná jména? #measurewords