badatel-tvoření

101 Pins
 · Last updated 4mo
Curated by
a bunch of different types of paper on top of each other with the words badate written
Badatelský list
Badatelská výuka
📌 Развлекаемся с детьми на самоизоляции!
a bulletin board with notes pinned to it
CH - Člověk a jeho svět
Jak si vedeme - notýsky k nalepování získaných bodů (za soutěže, aktivitu, dobré skutky, apod.)
two wooden lightning signs hanging from strings
Harry Potter Classroom-Bathroom Passes