Active army reserve of 41st mech.battalion , AZ 41.mpr

Active army reserve of 41st mech.battalion , AZ 41.mpr

cetaaz41zatec.blogspot.cz
All about Active reserve of Czech army and 41st Mechanized battalion
Active army reserve of 41st mech.battalion , AZ 41.mpr
More ideas from Active army reserve of 41st mech.battalion
RPG in action /RPG v akci.

RPG in action /RPG v akci.

KBVP Pandur II

KBVP Pandur II

Squad in KBVP Pandur II/roj v KBVP Pandur.

Squad in KBVP Pandur II/roj v KBVP Pandur.

APC Steyer Pandur II /kbvp Pandur II

APC Steyer Pandur II /kbvp Pandur II

Fill in TCCC card /TCCC karta a její vyplňování

Fill in TCCC card /TCCC karta a její vyplňování

CLS-C.A.B.C algorithm training / kurz první pomoci v poli - cabc algoritmus .

CLS-C.C algorithm training / kurz první pomoci v poli - cabc algoritmus .

NATO obstacle course/ NATO překážková dráha

NATO obstacle course/ NATO překážková dráha

M.O.U.T. training / nácvik boje v zastavěných oblastech

training / nácvik boje v zastavěných oblastech