SKiMU

SKiMU

www.skimu.cz
Horní Malá Úpa / Zimní středisko ve východních Krkonoších, které je díky své poloze 1 000 m n. m. jedním znejvýše položených středisek v České republice.
SKiMU