PurposeGames násobilka

Cvičenia na násobenie a delenie.
násobilka a delilka číslom 2 http://www.purposegames.com/game/6c48e78d91

násobilka a delilka číslom 2 http://www.purposegames.com/game/6c48e78d91

Násobilka číslo 3 http://www.purposegames.com/game/nasobky-cisla-3-quiz

Násobilka číslo 3 http://www.purposegames.com/game/nasobky-cisla-3-quiz

Delenie 3 http://www.purposegames.com/game/delenie-cislom-3-quiz

Delenie 3 http://www.purposegames.com/game/delenie-cislom-3-quiz

násobilka a delilka číslom 2 http://www.purposegames.com/game/m-nasobilka-2-game

násobilka a delilka číslom 2 http://www.purposegames.com/game/m-nasobilka-2-game

Delenie číslom 4. Vieš deliť číslom 4? Máš na to 11 minút. Priraď k výsledku príklad. http://www.purposegames.com/game/1438146388

Delenie číslom 4. Vieš deliť číslom 4? Máš na to 11 minút. Priraď k výsledku príklad. http://www.purposegames.com/game/1438146388

Násobenie číslom 4 http://www.purposegames.com/game/nasobenie-cislom-4-quiz

Násobenie číslom 4 http://www.purposegames.com/game/nasobenie-cislom-4-quiz

Delenie číslom 4 http://www.purposegames.com/game/delenie-cislom-4-quiz

Delenie číslom 4 http://www.purposegames.com/game/delenie-cislom-4-quiz

Násobky čísla 4. Priraď násobky k príkladu. Máš na to 11 minút. http://www.purposegames.com/game/nasobky-cisla-4-quiz

Násobky čísla 4. Priraď násobky k príkladu. Máš na to 11 minút. http://www.purposegames.com/game/nasobky-cisla-4-quiz

delilka číslom 3 http://www.purposegames.com/game/m-delilka-3-quiz

delilka číslom 3 http://www.purposegames.com/game/m-delilka-3-quiz

násobilka číslom 3 http://www.purposegames.com/game/m-nasobilka-3-quiz

násobilka číslom 3 http://www.purposegames.com/game/m-nasobilka-3-quiz

Pinterest
Hledat