42. Paul Troger: Nejsvětější Trojice, poutní kostel Vranov u Brna

Paul Troger: Nejsvětější Trojice, poutní kostel Vranov u Brna

Michael Leopold Willmann - Osvobození Andromedy (1682, NG)

Perseus Rescuing Andromeda - Michael Leopold Willmann as art print or hand painted oil.

Petr Brandl - Kající se Máří Magdaléna

Petr Brandl - Kající se Máří Magdaléna

Petr Brandl - Křest Kristův, Manětín - Kostel sv. Jana Křtitele, 1715-16

Petr Brandl - Křest Kristův v Minětíně

Petr Brandl - Kající se sv. Máří Magdalena, (detail) Skalka u Mníšku pod Brdy, nástropní malba v hlavním sále kláštera. 1693

Máří Magdalena, (detail) Skalka u Mníšku pod Brdy…

Daniel Gran - Alegorie dobré vlády Moravy (1734-35, Moravský zemský dům/Nová radnice Brno - Sněmovní sál)

Daniel Gran - Alegorie dobré vlády Moravy (1734-35, Moravský zemský dům/Nová radnice Brno - Sněmovní sál)

Václav Vavřinec Reiner - Abrahám a Izák (1719, Cisterciácký klášter Osek, Sakristie kostela Nanebevzetí P. Marie)

Václav Vavřiec Reiner - Abrahám a Izák - sakristie, Osek - 1719

Antonín Stevens ze Steinfelsu - Oltářní obraz pro kostel P. Marie Vítězné na Malé Straně v Praze (v levém dolním rohu klečí císař Ferdinand II. Štýrský a jeho syn, pozdější císař Ferdinand III.)

Antonín Stevens ze Steinfelsu - Oltářní obraz pro kostel P. Marie Vítězné na Malé Straně v Praze (v levém dolním rohu klečí císař Ferdinand II. Štýrský a jeho syn, pozdější císař Ferdinand III.)

Michael Václav Halbax - Personifikace Čichu

Michael Václav Halbax - Personifikace Čichu

Michael Lucas Leopold Willmann (a dílna) - Svatá Rodina a 14 svatých pomocníků (před 1728, NG Praha)

Michael Lucas Leopold Willmann (a dílna) - Svatá Rodina a 14 svatých pomocníků (před 1728, NG Praha)

Petr Brandl - Vlastní podobizna s gestem počítání na prstech (kolem 1725, NG Praha)

Petr Brandl - Vlastní podobizna s gestem počítání na prstech (kolem NG Praha)

Petr Brandl - Kající se sv. Máří Magdalena, Skalka u Mníšku pod Brdy, nástropní malba v hlavním sále kláštera. 1693

Petr Brandl - Kající se sv. Máří Magdalena, Skalka u Mníšku pod Brdy, nástropní malba v hlavním sále kláštera. 1693

Michael Václav Halbax - Personifikace Hmatu

Michal Václav Halbax - Allegory of touch (end of century)

Carpoforo Tencalla - výmalba knihovny na zámku v Náměšti nad Oslavou

Carpoforo Tencalla - výmalba knihovny na zámku v Náměšti nad Oslavou

Pinterest
Search