Důlní a dřevařské společnosti - Cenné papíry - Scripophily - Historische Wertpapiere

Akcie a podílové listy důlních a dřevařských (těžba dřeva, výroba nábytku) společností z období Rakouska-Uherska, Československa, Protektorátu Čechy a Morava. Historické cenné papíry (akcie, dluhopis, obligace, podílový list, požitkový list, kuksový list) - Scripophily (Stocks and Bonds Certificates) - Historische Wertpapiere (Aktie, Schuldschein, Anleihe, Kassenschein, Schatzanweisung, Genussschein, Interimsschein, Kuxschein)
21 Piny4 fanoušků
Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí.

Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí.

Société Minière de Radium de St. Joachimsthal Société Anonyme (Společnost dolů na radium v Jáchymově). Akcie na 100 Fr. Zurich, 1912.

Société Minière de Radium de St. Joachimsthal Société Anonyme (Společnost dolů na radium v Jáchymově). Akcie na 100 Fr. Zurich, 1912.

Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze (Nordböhmische Braunkohlen-Gewerkschaft "Maxmilian-Augustus" mit dem Sitze in Prag). Kux-Schein (Podílní list). Teplice, 1909.

Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze (Nordböhmische Braunkohlen-Gewerkschaft "Maxmilian-Augustus" mit dem Sitze in Prag). Kux-Schein (Podílní list). Teplice, 1909.

Jihlavská továrna pian, akc. spol. (Iglauer Klavierfabrik AG. in Iglau). Akcie na 1000 Kč. Jihlava, 1927.

Jihlavská továrna pian, akc. spol. (Iglauer Klavierfabrik AG. in Iglau). Akcie na 1000 Kč. Jihlava, 1927.

Akc. spol. k provozování hornictví a hutnictví v Čechách (Actien-Gesellschaft für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Böhmen). Zatímní list na jednu akcii, 200 Zlatých. Praha, 1871.

Akc. spol. k provozování hornictví a hutnictví v Čechách (Actien-Gesellschaft für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Böhmen). Zatímní list na jednu akcii, 200 Zlatých. Praha, 1871.

Dux-Brüx-Komotauer Braunkohlen-Bergbau-A.G. (Duchcovsko - Mostecko - Chomutovské hnědouhelné doly akc. spol.). Akcie na 200 Zlatých. Praha, 1873. I. emise.

Dux-Brüx-Komotauer Braunkohlen-Bergbau-A.G. (Duchcovsko - Mostecko - Chomutovské hnědouhelné doly akc. spol.). Akcie na 200 Zlatých. Praha, 1873. I. emise.

Montánní akc. spol. v Praze (Montan-AG. in Prag). Akcie na 200 Korun. Praha, 1918. II. vydání.

Montánní akc. spol. v Praze (Montan-AG. in Prag). Akcie na 200 Korun. Praha, 1918. II. vydání.

Schwadowitzer Bergbaugesellschaft AG. (Svatoňovická báňská společnost akc. spol.; dříve Miröschau-Libuschin-Schwadowitzer Steinkohlenbergbau AG.) Akcie na 500 Zlatých nebo 1000 Korun. Vídeň, 1897.

Schwadowitzer Bergbaugesellschaft AG. (Svatoňovická báňská společnost akc. spol.; dříve Miröschau-Libuschin-Schwadowitzer Steinkohlenbergbau AG.) Akcie na 500 Zlatých nebo 1000 Korun. Vídeň, 1897.

Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft). Kmenová akcie na 400 Kč. Brno, 1922.

Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft). Kmenová akcie na 400 Kč. Brno, 1922.

UNION, uhelné doly akc. spol. v Praze (Union, Bergbau AG). Akcie na 500 Kč. Praha, 1926.

UNION, uhelné doly akc. spol. v Praze (Union, Bergbau AG). Akcie na 500 Kč. Praha, 1926.


Další nápady
Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí.

Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí.

Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí. Tisk: Giesecke & Devrient

Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí. Tisk: Giesecke & Devrient

Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze (Nordböhmische Braunkohlen-Gewerkschaft "Maxmilian-Augustus" mit dem Sitze in Prag). Kux-Schein (Podílní list). Teplice, 1909.

Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze (Nordböhmische Braunkohlen-Gewerkschaft "Maxmilian-Augustus" mit dem Sitze in Prag). Kux-Schein (Podílní list). Teplice, 1909.

DIAS, dřevařská internacionální akc. spol. v Praze. Akcie na 200 Kč. Praha, 1921. I. emise.

DIAS, dřevařská internacionální akc. spol. v Praze. Akcie na 200 Kč. Praha, 1921. I. emise.

FENETRA akciová společnost pro zpracování dřeva (FENETRA Holzverarbeitungs-Aktiengesellschaft, FENETRA société anonyme de manufakture de bois). Akcie na 400 Kč. Praha, 1923.

FENETRA akciová společnost pro zpracování dřeva (FENETRA Holzverarbeitungs-Aktiengesellschaft, FENETRA société anonyme de manufakture de bois). Akcie na 400 Kč. Praha, 1923.

Spojené U-P závody akc. spol. Brno (Vereinigte U-P Werke AG. Brünn). Akcie na 200 Kč. Brno, 1930. (UP závody)

Spojené U-P závody akc. spol. Brno (Vereinigte U-P Werke AG. Brünn). Akcie na 200 Kč. Brno, 1930. (UP závody)

Pražská akciová společnost pro průmysl dřevařský v Praze (Prager Holzindustrie-AG in Prag). Akcie na 200 Korun. Praha, 1918.

Pražská akciová společnost pro průmysl dřevařský v Praze (Prager Holzindustrie-AG in Prag). Akcie na 200 Korun. Praha, 1918.

Szt. Joachimstal-Mährisch-Ostrau-i bánya és ipar részvény társaság (St. Joachimstal-Mährisch-Ostrauer Bergbau- und Industrie-Aktien-Gesellschaft, Société anonyme de ľIndustrie et des Mines de St. Joachimstal-M.-Ostrau). Akcie na 100 Korun. Budapešť, 1911.

Szt. Joachimstal-Mährisch-Ostrau-i bánya és ipar részvény társaság (St. Joachimstal-Mährisch-Ostrauer Bergbau- und Industrie-Aktien-Gesellschaft, Société anonyme de ľIndustrie et des Mines de St. Joachimstal-M.-Ostrau). Akcie na 100 Korun. Budapešť, 1911.

Těžařstvo východočeských tuhových podniků v Psáři (Gewerkschaft Ostböhmische Graphitwerke in Psář), Kuksový list (list na důlní podíl, Kux-Schein). Kutná Hora, 1909.

Těžařstvo východočeských tuhových podniků v Psáři (Gewerkschaft Ostböhmische Graphitwerke in Psář), Kuksový list (list na důlní podíl, Kux-Schein). Kutná Hora, 1909.

Jihlavská továrna pian, akc. spol. (Iglauer Klavierfabrik AG. in Iglau). Akcie na 1000 Kč. Jihlava, 1927.

Jihlavská továrna pian, akc. spol. (Iglauer Klavierfabrik AG. in Iglau). Akcie na 1000 Kč. Jihlava, 1927.

Pinterest
Hledat