Důlní a dřevařské společnosti - Cenné papíry - Scripophily - Historische Wertpapiere

Akcie a podílové listy důlních a dřevařských (těžba dřeva, výroba nábytku) společností z období Rakouska-Uherska, Československa, Protektorátu Čechy a Morava. Historické cenné papíry (akcie, dluhopis, obligace, podílový list, požitkový list, kuksový list) - Scripophily (Stocks and Bonds Certificates) - Historische Wertpapiere (Aktie, Schuldschein, Anleihe, Kassenschein, Schatzanweisung, Genussschein, Interimsschein, Kuxschein)
21 Pins4 Followers
Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí.

Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí.

Buštěhradské kamenouhelné doly PRAGO, akc. spol., Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke PRAGO, AG., Eichen bei Kladno). Akcie na 50x 200 Korun (10 000 K). Praha, 1941.

Buštěhradské kamenouhelné doly PRAGO, akc. spol., Dubí u Kladna (Buschtiehrader Steinkohlenwerke PRAGO, AG., Eichen bei Kladno). Akcie na 50x 200 Korun (10 000 K). Praha, 1941.

Société Minière de Radium de St. Joachimsthal Société Anonyme (Společnost dolů na radium v Jáchymově). Akcie na 100 Fr. Zurich, 1912.

Joachimsthal Société Anonyme (Společnost dolů na radium v Jáchymově). Akcie na 100 Fr.

Szt. Joachimstal-Mährisch-Ostrau-i bánya és ipar részvény társaság (St. Joachimstal-Mährisch-Ostrauer Bergbau- und Industrie-Aktien-Gesellschaft, Société anonyme de ľIndustrie et des Mines de St. Joachimstal-M.-Ostrau). Akcie na 100 Korun. Budapešť, 1911.

Joachimstal-Mährisch-Ostrau-i bánya és ipar részvény társaság (St. Joachimstal-Mährisch-Ostrauer Bergbau- und Industrie-Aktien-Gesellschaft, Société anonyme de ľIndustrie et des Mines de St. Akcie na 100 Korun.

Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze (Nordböhmische Braunkohlen-Gewerkschaft "Maxmilian-Augustus" mit dem Sitze in Prag). Kux-Schein (Podílní list). Teplice, 1909.

Severočeské hnědouhelné těžařstvo "Maxmilian-Augustus" se sídlem v Praze (Nordböhmische Braunkohlen-Gewerkschaft "Maxmilian-Augustus" mit dem Sitze in Prag). Kux-Schein (Podílní list). Teplice, 1909.

Jihlavská továrna pian, akc. spol. (Iglauer Klavierfabrik AG. in Iglau). Akcie na 1000 Kč. Jihlava, 1927.

in Iglau). Akcie na 1000 Kč.

Akc. spol. k provozování hornictví a hutnictví v Čechách (Actien-Gesellschaft für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Böhmen). Zatímní list na jednu akcii, 200 Zlatých. Praha, 1871.

Akc. spol. k provozování hornictví a hutnictví v Čechách (Actien-Gesellschaft für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Böhmen). Zatímní list na jednu akcii, 200 Zlatých. Praha, 1871.

Dux-Brüx-Komotauer Braunkohlen-Bergbau-A.G. (Duchcovsko - Mostecko - Chomutovské hnědouhelné doly akc. spol.). Akcie na 200 Zlatých. Praha, 1873. I. emise.

Dux-Brüx-Komotauer Braunkohlen-Bergbau-A.G. (Duchcovsko - Mostecko - Chomutovské hnědouhelné doly akc. spol.). Akcie na 200 Zlatých. Praha, 1873. I. emise.

Montánní akc. spol. v Praze (Montan-AG. in Prag). Akcie na 200 Korun. Praha, 1918. II. vydání.

v Praze (Montan-AG. in Prag). Akcie na 200 Korun.

Schwadowitzer Bergbaugesellschaft AG. (Svatoňovická báňská společnost akc. spol.; dříve Miröschau-Libuschin-Schwadowitzer Steinkohlenbergbau AG.) Akcie na 500 Zlatých nebo 1000 Korun. Vídeň, 1897.

) Akcie na 500 Zlatých nebo 1000 Korun.

Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft). Kmenová akcie na 400 Kč. Brno, 1922.

Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft). Kmenová akcie na 400 Kč. Brno, 1922.

UNION, uhelné doly akc. spol. v Praze (Union, Bergbau AG). Akcie na 500 Kč. Praha, 1926.

UNION, uhelné doly akc. spol. v Praze (Union, Bergbau AG). Akcie na 500 Kč. Praha, 1926.

UNION, uhelné doly akc. spol. v Praze (Union, Bergbau AG). Akcie na 25x 500 Kč (12 500 Kč). Praha, 1926.

UNION, uhelné doly akc. spol. v Praze (Union, Bergbau AG). Akcie na 25x 500 Kč (12 500 Kč). Praha, 1926.

Bohemian Coal Mining Company Limited (České uhelné doly). Akcie na 1 Libru. Rakonitz (Rakovník), 1858.

Bohemian Coal Mining Company Limited (České uhelné doly). Akcie na 1 Libru. Rakonitz (Rakovník), 1858.

Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí. Tisk: Giesecke & Devrient

Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft in Budweis (Böhmen), (Rudolfovské těžařstvo). Kuksový list. Budweis (České Budějovice), 1900. Doly na stříbro v Rudolfově a okolí. Tisk: Giesecke & Devrient

Těžařstvo východočeských tuhových podniků v Psáři (Gewerkschaft Ostböhmische Graphitwerke in Psář), Kuksový list (list na důlní podíl, Kux-Schein). Kutná Hora, 1909.

Těžařstvo východočeských tuhových podniků v Psáři (Gewerkschaft Ostböhmische Graphitwerke in Psář), Kuksový list (list na důlní podíl, Kux-Schein). Kutná Hora, 1909.

Pinterest
Search