ekonomika.idnes.cz autofirmy-elektromobily-cesko-automobilovy-prumysl-dodavatele-phc- eko-doprava.aspx?c=A170906_204924_eko-doprava_fka

ekonomika.idnes.cz autofirmy-elektromobily-cesko-automobilovy-prumysl-dodavatele-phc- eko-doprava.aspx?c=A170906_204924_eko-doprava_fka

Trang thiết bị y tế của Việt Nam hiện nay nhìn chung còn thiếu, chưa đồng bộ và lạc hậu so với các nước trong khu vực. Hầu hết trang thiết bị y tế đang sử dụng tại các cơ sở y tế chưa được định kỳ kiểm chuẩn, bảo dưỡng và sửa chữa, không đủ nguồn. vốn để đầu tư và đổi mới, nhiều địa phương không có đủ kinh phí để mua vật tư tiêu hao. Trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn y tế chưa đủ để khai thác hết công suất trang thiết bị hiện có. Năng lực của cán bộ kỹ thuật trang thiết bị y tế chưa đáp…

Trang thiết bị y tế của Việt Nam hiện nay nhìn chung còn thiếu, chưa đồng bộ và lạc hậu so với các nước trong khu vực. Hầu hết trang thiết bị y tế đang sử dụng tại các cơ sở y tế chưa được định kỳ kiểm chuẩn, bảo dưỡng và sửa chữa, không đủ nguồn. vốn để đầu tư và đổi mới, nhiều địa phương không có đủ kinh phí để mua vật tư tiêu hao. Trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn y tế chưa đủ để khai thác hết công suất trang thiết bị hiện có. Năng lực của cán bộ kỹ thuật trang thiết bị y tế chưa đáp…

CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

hca.org.vn wp-content uploads 2016 06 So-Y-TE-TPHCM-Thuc-trang-va-thach-thuc-trong-phat-trien-ung-dung-CNTT-trong-Y-te.pdf

hca.org.vn wp-content uploads 2016 06 So-Y-TE-TPHCM-Thuc-trang-va-thach-thuc-trong-phat-trien-ung-dung-CNTT-trong-Y-te.pdf

Preventivní lékařské prohlídky vyhledávají jen 4 z 10 Čechů - Zdraví.Euro.cz

Preventivní lékařské prohlídky vyhledávají jen 4 z 10 Čechů - Zdraví.Euro.cz

Thực trạng ngành y: Rất dễ lạm dụng để 'làm tiền' - 23-11-2009 | Xã hội | Báo điện tử Tiền Phong

Thực trạng ngành y: Rất dễ lạm dụng để 'làm tiền' - 23-11-2009 | Xã hội | Báo điện tử Tiền Phong

Nhân lực ngành y tế: Thiếu số lượng, yếu chất lượng - Công Luận

Nhân lực ngành y tế: Thiếu số lượng, yếu chất lượng - Công Luận

Thực Trạng Đau Lòng Của Nền Y Tế Việt Nam Ngày Nay - Bình Luận - Việt Báo Daily Online

Thực Trạng Đau Lòng Của Nền Y Tế Việt Nam Ngày Nay - Bình Luận - Việt Báo Daily Online

www.adb.org sites default files linked-documents cps-vie-2012-2015-ssa-07-vi.pdf

www.adb.org sites default files linked-documents cps-vie-2012-2015-ssa-07-vi.pdf

Ngành y tế vẫn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức - QĐND

Ngành y tế vẫn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức - QĐND

Zdravotnictví v EU v řeči čísel – FinExpert.cz

Zdravotnictví v EU v řeči čísel – FinExpert.

Za podíl v gumárnách dostal 15 miliard, teď Němec investuje do biotechnologií. Koupil dodavatele pro laboratoře | Hospodářské noviny (IHNED.cz)

Za podíl v gumárnách dostal 15 miliard, teď Němec investuje do biotechnologií. Koupil dodavatele pro laboratoře | Hospodářské noviny (IHNED.cz)

Huế: Sẽ có thêm bệnh viện chuyên khoa Quốc tế | Xu hướng | Báo Pháp luật Việt Nam

Huế: Sẽ có thêm bệnh viện chuyên khoa Quốc tế | Xu hướng | Báo Pháp luật Việt Nam

Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An: Đấu thầu… rối như canh hẹ!

Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An: Đấu thầu… rối như canh hẹ!

120 triệu USD xây dựng 10 bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn hai

120 triệu USD xây dựng 10 bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn hai

Bệnh viện hiện đại thành..."hại điện"

Bệnh viện hiện đại thành..."hại điện"

Pinterest
Search