Pinterest

RAM-AIR parachute canopy

31 Piny7 fanoušků
parachute history - foto: Karol Takac CAJO
RL-10

RL-10

RL-10

RL-10

Stratostar

Stratostar

PTCH-11T Kras Chornice

PTCH-11T Kras Chornice

PTCH-11T Kras Chornice

PTCH-11T Kras Chornice

PTCH-11T Kras Chornice

PTCH-11T Kras Chornice

PTCH-11T Kras Chornice

PTCH-11T Kras Chornice

PTCH-10 Kras Chornice

PTCH-10 Kras Chornice

PTCH-10

PTCH-10

PTCH-11T

PTCH-11T

PTCH-11

PTCH-11

PTCH-10

PTCH-10

Stratocloud

Stratocloud

STRATOCLOUD

STRATOCLOUD

Nevíme...

Nevíme...

Nevíme...

Nevíme...